Welkom | Wolkom Welkom | Wolkom

Protestantse Gemeente Nes-Wierum.

De gemeente Nes-Wierum kent ongeveer 300 leden en beschikt over twee kerkgebouwen t.w. de Johannestsjerke in Nes en de Mariatsjerke in Wierum. Jaarlijks worden er in zowel Wierum als Nes drie erediensten gehouden. De overige diensten vinden plaats in de St. Ceciliakerk te Oosternijkerk in samenwerking met de protestantse gemeente aldaar. De kerkgebouwen in Wierum en Nes zijn het gehele jaar door beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten.
 
Waadsicht | Wadzicht

Waadsicht | Wadzicht
 
Onze kerkgebouwen Onze kerkgebouwen
lees meer »
 
Wierum Wierum

In typysk terpdoarp | Een typisch terpdorp

mear ynformaasje

 
Nes (Noardeast-Fryslân) Nes (Noardeast-Fryslân)

In lân- en túnboudoarp | Een land- en tuinbouwdorp

mear ynformaasje