Contactgegevens Contactgegevens
Scriba
Annika de Vries-Holtewes
De Kamp 1
9143 WK Nes

T. 06 3016 2610
Email: scriba@pgneswierum.nl 

Gemeenteleden worden gevraagd veranderingen zoals b.v. verhuizing, geboorte, overlijden of andere wijzigingen door te geven aan de scriba.
terug