Us tsjerkegebouwen Us tsjerkegebouwen

Mariatsjerke

De kerk werd oorspronkelijk omstreeks 1200 gebouwd op een terp in het midden van het dorp. Door overstromingen is de noordzijde van het dorp in de zee verdwenen en kwam de kerk aan de rand van het dorp te liggen, tegen de zeedijk aan. De kerk werd in 1912 grotendeels vernieuwd. Schip en koor werden vervangen. De oude toren en de westzijde - een gereduceerd westwerk - van de kerk bleven gespaard. Ook veel van de gewelven en rondbogige doorgangen van de oude kerk zijn nog bewaard gebleven. De gedeeltelijk van tufsteen gebouwde toren heeft een windvaan in de vorm van een aak, een schip dat door de plaatselijke vissers veel werd gebruikt. De geveltoppen van de toren dateren uit 1819.

Nabij de kerk staat ook een standbeeld van een wjirmdolster, een pierensteekster. Ook dit beeld herinnert aan de periode van de zeevisserij, waarbij vrouwen van het dorp zeepieren zochten op het wad voor de visvangst. 

De toren van Mariatsjerke is een zeer oude, deels tufstenen toren met aangrenzende ruimten een z.g. gereduceerd westwerk vormend.

De klokkestoel met klok van G. Gregori, 1611, diam. 88 cm.
Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten. Eerste kwart 20e eeuw,.
Is in 1978 gerestaureerd en geëlectrificeerd.
Op het kerkhof staan twee 17e eeuwse zerken.

Het orgel
Het orgel is gebouwd door Gebr. van Dam in 1821 voor de Hervormde kerk in Tzummarum. In 1877 is het orgel verkocht aan de Gereformeerde kerk in Goes. Vervolgens heeft firma Dekker in 1930 het orgel in de Mariatsjerke in Wierum geplaatst.

 

Johannestsjerke

De kerk, oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Evangelist, is een eenbeukige kerk waarvan het oudste deel uit de 12e eeuw stamt.
Nog geheel romaans bakstenen kerkje met vierzijdige koorsluiting waarvan het muurwerk met voorzien is van lisenen, rondboogfries en een tandlijst. Weinig ingebouwde wat oudere eveneens bakstenen zadeldaktoren.
De oostwand van de toren behoorde misschien van oorsprong tot een midden 12de-eeuws westwerk. De huidige gedaante van toren en schip gaat terug tot eind 12de eeuw. In de 13de eeuw volgde de bouw van het koor.
De spitsboogvensters werden in de 16de eeuw aangebracht. Inwendig een tongewelf uit 1604. Het schip heeft een lambrizering van paarse (gevlamde) tegels.

In de kerk een preekstoel (1775) in rococostijl (toegeschreven aan Yge Rintjes), met achterschot en kap, midden 18e eeuw met snijwerk aan de kuip, doophek met kaarsenhouder, herenbank met gesneden rugstuk uit 1775; twee 17de eeuwse en drie 18de eeuwse zerken binnen, op het kerkhof vijf 18de eeuwse en een uit 1618.

Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van Gert, 1477, diam. 110 cm. en één van P. Overney, 1686, diam. 109 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1916, no. 559, later voorzien van synchroonmotor.

Het orgel
Een klaviers mechanisch orgel is in 1906 gebouwd door de firma M. Vermeulen (Woerden) met gebruikmaking van oudere materialen. In 1943 is het orgel gerestaureerd door de firma H. Spanjaard (Amsterdam). 
terug