Wilt u meer weten Wilt u meer weten
Wilt u meer weten over onze gemeente ?

U kunt altijd een email of een belletje plegen naar de adressen en nummers genoemd bij de ANBI gegegevens.

Indien u gelden over over wilt maken bijvoorbeeld tenbehoeve van een specifieke collecte of vaste vrijwillige bijdrage dan kunt u dit overschrijven naar onderstaande rekening nummers met vermelding van het doel waar de bijdrage voor bestemd is.

Protestantse Gemeente Nes - Wierum    : NL23RABO 0346 1067 96
diaconie  Protest. Gem   Nes - Wierum    : NL23RABO 0346 1344 55
zending   Protest. Gem   Nes - Wierum    : NL23RABO 0346 1104 40
terug