Erediensten Erediensten


Zondag 2 juni
St.Cecilia, Oosternijkerk
09:30 uur: Ds. G. van Wieren
Collecten: Diaconie, Kerk
Bloemen: diaconie
Koster: Kees en Bonnie Elzinga

Zondag 23 juni
Feesttent in Nes
10:30 uur: ds. L.Adema, Metslawier / Niawier
thema: sprookjes, legendes en mythes
m.m.v. muziekkorps SDG Nes
Collecten: Diaconie, Kerk
Bloemen Oosternijkerk: Jolanda Faber
Bloemen Nes-Wierum: Hannie Meinema
Koster: Marten Meinema

Na de dienst koffie / thee / limonade met wat lekkers
U bent van harte welkom!


Collecten

Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:      NL23RABO03461.06.796


Aanvragen kerkauto

Margreet Schroor (tot zaterdagavond 19.00 uur)
Tel. 06-36217957


Kerkradio / Online

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970
St.Cecilia: Kabelnoord kanaal 1951 of via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2213-St-Ceciliatsjerke/events/live 

terug