Erediensten Erediensten


Kerkdiensten zijn weer fysiek mogelijk. Wij hanteren hierbij wel een protocol welke u kunt downloaden.
- Coronaprotocol 2020 -

Zondag 26 juli

Mariatsjerke, Wierum
11.00 uur: ds. S. Boukes, Damwâld
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten:1e diaconie
              2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: R. Visser- Heeringa
 

Zondag 2 augustus

Mariatsjerke, Wierum
09.30 uur: dhr. J. v.d. Meer, Oosternijkerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e diaconie
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: J. Eelkema- Brouwer
 

Zondag 9 augustus

Mariatsjerke, Wierum
11.00 uur: ds. H.F. de Vries, Ternaard
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
                2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: A. Keegstra- Teitsma

Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796

 

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug