Erediensten Erediensten


Zondag 15 mei
Mariatsjerke in Wierum

9.30 uur: dhr. dhr. Y. Zagema, Damwâld
Dienstdoende ambtsdrager: Y.B Eelkema – de Jong
Koster: H. de Beer
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. Koolstra
Bloemen: G. Visser – Cuperus

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug