Erediensten Erediensten


We houden kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen. Wij hanteren een coronaprotocol.

Zondag 12 september
Johannestsjerke
Heilig Avondmaal
9.30 uur: ds. B. G. Keizer, Oostrum
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga & Y.B. Eelkema-de Jong
Koster: B. Mollema
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. de Jong         
Bloemen: A. Sijtsma

Zondag 19 september
Mariatsjerke
Doopdienst
9.30 uur: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk
Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma - Post
Koster: J. Visser
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. Koolstra         
Bloemen: R. Schroor - Wiersma

Zondag 26 september
Johannestsjerke
9.30 uur: mevr. M.E. Folbert – vd Heijden, Ternaard
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga
Koster: J. van Dijk
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk in actie
Organist: J. de Jong
Bloemen: L. Kingma - Post

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug