Erediensten Erediensten


Kerkdiensten zijn weer fysiek mogelijk. Wij hanteren hierbij wel een protocol welke u kunt downloaden.
- Coronaprotocol 2020 -


Zondag 5 juli

Mariatsjerke, Wierum
Bevestiging diaken
09.30 uur: ds. J.G. Arensman, Drachten
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e Binnenlands Diaconaat
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemendienst: B. van der Wagen- Bos
 

Zondag 12 juli

Mariatsjerke, Wierum
Voorbereiding Heilig Avondmaal
11.00 uur: dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: H. Meinsma- Vlasma
 

Zondag 19 juli

Mariatsjerke, Wierum
Heilig Avondmaal
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
09.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Collecten: 1e leger des Heils
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: S. Schroor- Weidenaar

Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug