Erediensten Erediensten

Zondag 26 januari

Mariatsjerke, Wierum
Voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur: mw. A.C. Plantinga. Ee
Collecten: 1e JOP
                2e kerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Kindernevendienst olv Aletta en Trientsje
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemen: G. Visser- Cuperus
 

Zondag 2 februari

Johannestsjerke, Nes
Heilig Avondmaal
09.30 uur: ds. J. G. Arensman, Drachten
Collecten: 1e Werelddiaconaat
                2e kerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Organist: J. Koolstra
Koster: H. Eelkema
Bloemen: R. Visser- Heeringa


Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug