Erediensten Erediensten


Wij hanteren een coronaprotocol.
 

Zondag 27 september

Mariatsjerke, Wierum
09.30 uur: ds. J. van Buuren, Kollum
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten:1e Vredesweek
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemendienst: A. Sijtsma
 

Zondag 4 oktober

Mariatsjerke, Wierum
Afscheidsdienst kerkenraadsleden
09.30 uur: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e diaconie
               2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemendienst: J.v.d. Zee- Sikkema


Collecten kunt u ook overmaken op
Diaconie: NL33 RABO 03461.34.455
Kerk:       NL23 RABO 03461.06.796

Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal 970

terug