Erediensten Erediensten

Zondag 15 januari
Johannestsjerke in Nes
Voorbereiding Heilig Avondmaal

9.30 uur: dhr. J.H. Helfferich, Oudebildtzijl
Dienstdoende ambtsdrager: L. Kingma-Post
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Orgelspel: J. de Jong
Koster: H. Eelkema
Bloemen:  S. Torensma

Zondag 22 januari
Geen diens


Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:        NL23RABO03461.06.796Kerkradio

Johannestsjerke: Kabelnoord kanaal 952
Mariatsjerke: Kabelnoord kanaal (1)970

terug